Fullmaktskollen

Svenska pensionsbolag försäkringsbolag och försäkringsförmedlare har ett samarbete med www.fullmaktskollen.se

Fullmaktskollen erbjuder pensionsbolag och försäkringsförmedlare en möjlighet att med fullmakt från privat personer och/eller företag skapa möjlighet att hämta uppgifter om pensioner och försäkringar med fullmakter. Dessa fullmakter kan återkallas av alla berörda parter.