Jaycom (Leo CRM system)

Har ett kvalitativt CRM systemför att kunna få en bra överblick över familjesituation pensioner och försäkringar. Tillsammans med uppgifter som försäkrade lämnar om familj och önskemål skapas förutsättningar för att få en bra överblick för att kunna se om det finns behov av att göra eller inte göra förändringar på pensioner och försäkringar. Med hjälp av fullmakt som skickas till pensions och försäkringsbolag uppdateras systemet med gällande försäkringar och aktuella pensioner och pensionsfribrev.

Våra kunder erbjuds att logga in i systemet för att kunna få en bra överblick på pensioner och försäkringar.

Förmedlare som använder systemet får ett bra underlag för att kunna hjälpa till att skapa en bra rådgivning och dessutom skapas förutsättningarna att uppfylla dokumentationskraven.