Mera pension ​

Har en tjänst tillsammans med Tydliga som möjliggör för den som inte har tid kunskap eller möjlighet att få hjälp att välja fonder via fondportföljer på sina pensioner i några av de vanliga pensionsbolagen.

”Under alla mina år som jag har hjälpt kunder med pensioner så har jag saknat en bra möjlighet för kunder att kunna få hjälp med att välja fonder på sina pensionsförsäkringar. Pensionssparare som har varit aktiva i sina fondval har oftast en bättre pension om fondvalen gjorts på rätt sätt”.

Du väljer vad som är viktigt med fonderna i ditt pensionssparande. 

Valet är vilken risk du vill ta, vilken avgiftsnivå och miljöpåverkan.

Här är länkar som du kan använda dig av för att se hur Fonder som mera pension har valt har utvecklats under senaste 5 åren.

Titta på dessa länkar och hör av dig till mig om du vill veta mer om Mera pension.

Den som väljer Mera pension får all information som krävs för att få hjälp med sin fondportfölj.

Strategipension utför inte någon aktiv fondrådgivning i pensioner.

Här finner ni siffror om portföljernas avkastningshistorik samt avgifter: Merapension – portföljer

Här finner ni svar på många vanliga frågor: Merapension – FAQ

Ställ gärna frågor till mig med ett telefonsamtal.

Anders Granemar 072-3333514