Strategipension Informerar​

Strategipension informerar​ kortfattat om pensioner

Allmän pension

Intjänas under hela livet och påverkas av din inkomst och inkomstår och när den ska utbetalas.

Mer information på: 

www.pensionmyndigheten.se

Våra kunder kan i inloggat läge hämta information om den allmänna pensionen i Leosys.

Avtalspension tjänstepension

Intjänas normalt efter att man fyllt 25 år enligt avtalsområde.

Pensionsnivån påverkas av inkomst, inkomstår, placeringsval i pensionen och när och hur länge den ska utbetalas.

Tjänstepension som liknar avtalspension

Saknas avtal i företaget som man arbetar i så kan ett frivilligt tjänstepensionsavtal finnas i anställningen.

Förutom pensionen i en anställning finns det oftast ett skydd vid långvarig sjukskrivning, arbetsskada och dödsfall.

Tjänstepension saknas helt

I sådant fall har man bara allmän pension. Undersök om du kan få tjänstepension. Om det inte går så kan man spara i en privat pensionsförsäkring med avdragsrätt. Utredning och godkännande från skattemyndigheten bör göras.

Sparandet i dina pensioner

Det finns oavsett pensionsform möjligheter att välja sparalternativ i de olika alternativen. 

Den som gör bra val kan både välja på fonder och/eller trygga sparalternativ.

Den som gör bra val kommer kunna förbättra sin pension. Tag gärna reda på själv om du kan få bra hjälp med sparandet med en egen undersökning. Om du saknar möjlighet, kunskap och tid så kolla gärna om Mera Pension kan passa för dig.

Familjen

I många vanliga avtalspensioner får efterlevande familjemedlemmar ingen ersättning av den pension som är sparad om den försäkrade avlider. Den rättigheten i en avtalspension kräver att det är anmält till pensionsbolaget. 

I frivilliga pensioner brukar skyddet att utbetala pensionssparandet vid dödsfall normalt ingå som standard.

Oavsett bör man se vad som gäller och att rätt person/personer får pensionssparandet om man avlider.

När du har en uppfattning om hur dina pensioner och försäkringar i anställningen ser ut kan du göra en bedömning vad du bör göra för att få det som behövs i olika situationer för dig och din familj genom att se över om försäkringsskydd behöver ändras med lämpliga privata försäkringar.

Privat sparande

Privat sparande för pensionen kan göras med sparande i ISK konto och/eller kapitalförsäkringar. Dessa har likvärdiga beskattningar för uttag och fondbyten. Andra sparalternativ finns för långsiktigt sparande. Vilket sparande som passar dig är bra att ta ställning till.

Förstärka pensionsekonomin

Att förstärka pensionen med en kapitalförsäkring har vissa fördelar. Såsom att det går att ha en plan för att uttaget kan planeras till en viss tid och uttaget kan ske med stor flexibilitet med allt från månadsvis till årsvis eller som engångsutbetalning. Det går att se hur det kan utbetalas under en tänkt tid precis som en pensionsförsäkring. Pengarna kan utbetalas som ett engångsbelopp vid behov. Sparandet är tillgängligt men kräver lite mer administration och det kan göra att sparandet inte spontant används och minskar möjligheten att ha en förstärkning till pensionen till exempel.

Sparandet i en kapitalförsäkring kan riktas till vald mottagare med egen juridisk styrning.

Sparandet kan ske i fonder och/eller en trygg bra sparform med garantier.